Bouw & Wonen

Hoe werkt een architect?

Architect bonaire

Met de stijgende kosten van bouwen en ontwerpen hebben veel architecten een universitair diploma, maar het belangrijkste ingrediënt voor succes in dit beroep is het vermogen om de nodige tekeningen te maken. Om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek is een tekening dan ook van essentieel belang voor iedereen die zich tot architect wil ontwikkelen.

In de VS worden tekeningen gedefinieerd als een blauwdruk of een reeks plannen waarin de plaats, het aspect, het gebruik en de basiskenmerken van een ruimte of structuur zijn vastgelegd. Tekeningen worden vaak gebruikt om vertrouwen in de locatie te wekken en om de beoogde functie van de locatie over te brengen. Zij helpen opdrachtgevers en aannemers bij het verkrijgen van de vereiste informatie, die ontwerpers nodig hebben om de activiteiten vóór de bouw te begrijpen. Tekeningen helpen dus bij de communicatie, maar illustreren slechts gedeeltelijk de uiteindelijke functie van een project.

Marketing als architect

De belangrijkste stap in het begeleiden van tekeningen is het opstellen van het voorstel of contract. Het is het voorstel, dat de aandacht van de opdrachtgevers zal trekken en hen tot handelen zal uitnodigen. Van de mondelinge beschrijving tot de uitvoering van het plan, elke fase van het proces moet in de woorden van een architect worden vastgelegd. Hier is hoe een architect werkt:

Bereid de reikwijdte van het werk voor, waarbij de wettelijke en contractuele verplichtingen tussen de betrokken partijen worden vastgesteld.Bereid afmetingen, specificaties en tekeningen van de voorgestelde locatie voor en stel deze op, of maak indien nodig een master-lijst van alle bouwmaterialen, producten en apparatuur die tijdens het bouwproces worden gebruikt.Raadpleeg ontwerpingenieurs en architecten om het ontwerp van de structuur en de mechanische onderdelen te bepalen.Maak een lijst van de middelen die de ontwerpingenieur of aannemer nodig heeft. Zorg ervoor dat het ontwerp in overeenstemming is met de fysieke en andere beperkingen van het project.Bespreek het definitieve ontwerp met de klant.Vraag de ontwerpingenieurs en architecten om het ontwerp en de kostenraming te controleren.

Financieel beheer

Om tot kostenbeheersing te komen is het van essentieel belang elke dollarbiljet te berekenen. Hier is hoe een financieel manager werkt: Identificeer alle verschijningsvormen van geld en kostenfactoren. Ontdek kostenvoordeel en kostennadeel van de huidige projectanalyse. Ontdek of het huidige project de beste besteding van het budget is.

Onderhandelen met de architecten en andere benodigdheden om het budget veilig te stellen. Vergaderingen houden met de klant om de betrokkenheid te begrijpen en de potentiële kosten te schatten. Potentiële kosten van alternatieve projecten Kosten voor het behoud en de kosten van alternatieve projecten. vermeden kosten van alternatieven Van een specifiek geldbedrag: Breng alle mogelijkheden in kaart om gebruik te maken van de geldbesparing die zou worden gerealiseerd door een andere activiteit, zoals een uitgebreidere of nieuwe ontwerpspecificatie van een project (bijvoorbeeld een WYse-consultant die een nieuw ontwerphonorarium zou bedingen), het kiezen van een ander medium of het in dienst nemen van een circulatiekop (circulaties hebben vergelijkbare kenmerken als een WYse-consultant, in die zin dat zij een specialist zijn in hun eigen nichemarkt), bepaal de kostenbesparing, en stel de klant op de hoogte van het maximaal haalbare budget.

Businessistics

Kleine bedrijven en onafhankelijke aannemers werken rechtstreeks samen met de architecten, terwijl de grotere bedrijven gebruik maken van dienstverleners. Een bedrijf met een eigen architect zal zijn dienstverlener als consultant gebruiken om een structuur samen te stellen, ongeveer zoals een architectenbureau een architect als verkoper zou gebruiken om een blauwdruk op te stellen en over honoraria en aannemers te onderhandelen.

Op het gebied van de architectuur wordt naar schatting 70% van de praktijk ter plaatse uitgeoefend, waarbij velen uren per week besteden aan ontwerp en raadpleging. De rest van de praktijk wordt volgens het boekje of inobe-vorm uitgevoerd, hoewel het gebruik van de architectentekening uiteraard tot de verbeelding spreekt en verbeelding een centraal onderdeel van het werk is. Het gebruik van vloerbeschrijvingen is in veel architectonische constructies nog beperkt, deels vanwege de problemen bij het ontwerpen, terwijl velen buiten de kaders denken. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat de vloernummers vastliggen en er weinig keuze is.

Ik kan mij voorstellen dat ik in een toekomstig artikel zal ingaan op de vraag of kostenverlaging de sleutel is tot het aantrekken van klanten. U vraagt zich nu wellicht af, waaruit bestaat het werk van een architect? Ik zou willen benadrukken dat het de taak van een architect is om structuur aan te brengen in een veranderende wereld, om mensen in staat te stellen hun huizen, winkels, kantoren te herschikken…. Dit vereist een vrij specifiek vermogen van architecten om plannen uit te voeren.

Om een voorbeeld te nemen, het uiterlijk van reshoring werk rond een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een retail park vereist gedetailleerde informatie van een architect over de winkelruimte, hoe de beste toegang tot de winkelruimte, hoeveel retailers er zijn en etc. Dit vereist onberispelijk gedetailleerd werk van een architect over de betekenis van de ruimte, de betekenis en dit omzetten in een ontwerp met vloerdetail.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.